00-01-08  Geir Hoibye: NHO’s årskonferanse

00-01-17  Roy: Meditasjon

00-01-19  Tom og Bjørn: Jazzarena

00-02-07  Roy: Dittlef Simen

00-02-10   AnneG: Myter

00-02-22  Ivar+Mari: OleG Komkurs, Kafka

00-02-28  Roy: Halvor

00-03-06  Roy: Tom Eide      

00-03-14  Nina+Anders: Jordmor på internett

00-03-15   Tom+Bjørn: Jazz

00-03-20  Roy: Halvor Eifring kinesere

00-03-21  AnneGrete: Guppeanalyse, Ibsen-Solstad, Komkurs

00-03-22  Fridtjof: Alkoholpolitikk    

00-03-23  Roy: Maria Gjems Onsdad, Cristian Rafn  Acem meditasjon

00-03-24  Vik: Amnesty, Kjønsroller i eventyr.

00-03-25  MagneH: Drikk og røyk blandt ungdom

00-03-27  Roy: Skattebetalerforeningen. 

00-03-28  Bernt: Tegneserier. 

00-03-29   Sigurd: Musikkpedagogikk og elever     

00-03-30  KjellS: Grete Knutsen. 

00-04-01  GeirH: Vigelandsmuseet, Klimakvoter.

00-04-04  Ivar+Mari: Kap Verde.

00-04-12  Tom+Bjørn: Jazz 

00-04-13  Arne:  Internett, barn og idrett.

00-04-15   MagneH: Musikk fra egen ungdom.

00-04-19   Andras: Johan Halvorsen musikk

00-04-26   Sigurd: Musikkterapeut Rita Strand Frisk

00-04-27  Ivar+Mari: Komkurs

00-05-02  Anders+Nina:Ny sykdomsdemografdi i landet

00-05-06  Til kom-kurs AnneGrete:Nepal. kom

00-05-09  Ivar/mari: jobb-fritid

00-05-11  Arne H: Acem int-org, økonomisk utsyn, Internett

00-05-17   Andras: Beethoven, 

00-05-18   Trygve: Brahms, Beethoven o.a.

00-05-20  MagneH: Om reklame.

00-05-23  Bernt: Shara

00-05-24  Sigurd Bakgrunnsmusikk og trekkspill

00-05-25  Geir Høibye: Skolepolitikk,

00-05-27  Anne Grete, Ibsen-festival o.a., Skagerak Int.School

00-05-29   Roy Halvorsen: Magne Skodvin hisiker

00-06-01  Arne og Are Heden: Ulykker, vold, erstatning

00-06-05   Roy Halvorsen: Kristian Ottosen Norske Jøder underkrigen

00-06-06  Anders: Dyre-import, medit., inkvisisjon

00-06-07  Bjørn & Tom, Jazz-arena: Mats Eilertsen

00-06-08  Kjell S: Europa-fokus: Euro

00-06-09   Andras: Sang som kultur og frihesytring

00-06-11   Andras: Chopin

00-06-13   Tryggve F:  Klassisk time

00-06-14  Bernt: - Kameltur i Sahara

00-06-15  Ivar og Mari: Angst & organdonasjon

00-06-17   MagneH: Klassisk 6&13/7

00-06-20   Klassisk time: Paganini v/ Andras

00-07-20   Arne/Are: Sommermusikk

00-07-22  Magne H:  Morgenbladet/ Truls Lie

00-07-27   Andras: Klassisk time, Kor-sang, tysk og fransk vekselvis

00-08-02  Jazz Arena: Oslo Jazzfestival Åge teigen

00-08-08    Andras: Klassisk time; Telen

00-08-16   Sigurd: 60-talls musikk

00-08-17  v/Arne og Are: Sporveis-økonomi, norsk økonomi

00-08-18   Andras: Klassisk time, Ord og toner

00-08-23   Andras: Klassisk time, Claude Debussy

00-08-24  Vik: Ubåtulykken, Norge og nordområdene

00-08-25   musikk Mari

00-08-26  Geir Høibye: Ledighet/barndom

00-08-27  Anne Grete: Universitetsstudier omlegges, fransk gymnas Erik Nesvold, Yoga for gravide, Kirsten L.

00-09-29   Ander/Nina: import av dyr etc

00-09-04  Christian Rafn: Om meditasjon (erik Solberg, C.H Grøndahl

00-09-08  Roy: 1. Om olympiske leker i antikken og idag Vik Roddvik 

00-09-11  Dag Hol:

00-09-12  A.G Hersoug: Claude Simon Milan Kundera arveoppgjør

00-09-13  Sigurd: Kompetansereform / Dr›m og fantasi

00-09-14  Mari og Ivar: Lungesyke behandlingstilbud/ Komkurs v/

00-09-16  Geir Høibye: Politikk/gallup Svein Løvås Sykefravær Meditasjon for togførere

00-09-18  Christian Rafn: Mediasjon avspenning for arbeidslivet Erik Møller 

00-09-21   Trygve: Klassisk time

00-09-22  Nina og Anders: Ungdom mot Narkotika, Sykehuspolitikk, Voldso

00-09-27   Jazz Arena:  Charlie Parker v/ Bjørn og Tom 

00-10-02  Christian Rafn: Acem som organisasjon,Høstutstilling,Intimteater  

00-10-03  Ivar: biografi om Nini Roll Anker

00-10-05  Arne Heimdal: BMB Aksjeindeks-obligasjoner, Statsbudsjettet, Meditasjon     

00-10-06  Anne Grethe Hersoug: Meditasjonteknikker, kreativ skriving, Fjerde nattevakt     

00-10-09   Christian Rafn: Ledertrening Jan Roar Åsheim

00-10-12  Vik: Verdens hellige skrifter/ Mester Echardt

00-10-14    Magne H: musikk postmoderne og gammelmodig

00-10-16  Roy: Meditasjon o.a. Ole G.-O.

00-10-19   Bernt: Reisemag. - Mongolia & Burkina Faso

00-10-24  Mari & Ivar:  Meditasjon, Gambia, Nini Roll Anker

00-10-26  Arne: Meditasjon, nytt betalingskort, kakebok

00-10-28  Geir H: renta, boligbygging,  molekylærbiologi etc

00-10-31  Nina & Anders: Ny bok om Acem-med., mosjon, morsmelk

00-11-01  '' (ny CD) Jazz Arena:  Per Høglend

00-11-02  Vik Roddvik: Naturfilosofiske esseys

00-11-03   Sigurd: Country & Western

00-11-04  Magne:  Om norsk økonomi, prof. Erling Steigum

00-11-08  Sigurd B: Deilig og søtt (kakeboka)

00-11-13  Christian Rafn: Om Røyking. Om meditasjon

00-11-14  Anne Grete:  Ole N. Etikk (Dyade), Chr. G. Poppel Rolf Meditasjon internasjonalt

00-11-15  Anne Grete:  Anne Blanca: Skillsmisse Folke: Acem International

00-11-20  Roy Halvorsen: Dronning Margrethe v/Elbjørg Haug  

00-11-21  Anders & Nina: Medisinsk forskning/ Overgangsstudiet/Utbrenthet 

00-11-22   Tom og Bjørn:  Jazz Arena  Laila Dalseth

00-11-23  Kjell Salbu: Europa-fokus  Nils Morten Utgaard  

00-11-24   Trygve: Klassisk time

00-11-25  Ivar: Nini Roll Anker v/ dis og Jo Ørjaseter (intervju)

00-11-27  Christian Rafn: Meditasjon, Psykologiske tester, Røyking og ungdom

00-11-29  Vik:  Vladimir Vysotskij v/ Jørn Simen Øverli, Kommunismens svarta bok m/ Arne Ruth

00-11-30  Are & Arne: Mørketid og depresjon, været, puperteten (Øyvind Kvello)    

00-12-02  Magne:  Antikvarbokhandler Mette Wildhagen 

00-12-04  Roy Halvorsen: Kvinnelige ledere 

00-12-05  Ivar Gjerstad: Konfliktråd/Dag Hol 

00-12-06  Sigurd: Musikk-snakk

00-12-07   Bernt:  Bryllupsreise, 15 mnd i Asia

00-12-11  Christian Rafn: OLe Nygaard om meditasjon, Harald Stabell om rettsak om røyking

00-12-13 Anne Grete: Kunsten og det skjønne, troll og andre uvesener, meditasjon og personlighetsutvikling (Maria)

00-12-14    Trygve: Klassisk time

00-12-15    Andras: Klassisk time

00-12-18   Roy Halvorsen: Rolf Brandrud om meditasjon

00-12-19  Vik Roddvik: Erling Lae byråd i Oslo Mislykket intervju om dyreetikk

00-12-20    Tom og Bjørn:  Jazz-arena

00-12-21  Arne og Are: Innskuddspensjon/ Norsk økonomi v/ Kalle Seip

00-12-23  Geir H:  Dikt og fortellinger

00-12-30   Magne:  Om mystikk m. prof. Jan Erik Ebbestad Hansen