01-01-08  Roy:  Acems hisie m.  Hersoug

01-01-10  Sigurd:  Rekreasjon i jobben, stoffmisbruk og pårørende

01-01-11  Arne, Are:  Studievalg, ungdoms valg

01-01-12     Anne Grete:  Mystiske steder i Norge m. Ørnulf Hodne, myter v/ Anne Th.    

01-01-15  Roy Halvorsen: Bitten Skjei Kvinnelige ledere

01 01-19   Andras: Klassisk time

01-01-22  Roy Halvorsen: Leder Folkeuniversitetet

01-01-23  Anders : Ikke i reprise (noe tekniske feil) Klinisk etikk

01-01-24  Vik: Arne Garborg m/ prof. Gudleif Bø og lek Joh.Einar Bjerkheim (NU)

01-01-25   Trygve: Klassisk time

01-01-26  Maud Hol/ Elisabeth Heimdal: Propaganda (Ingen reprise) 

01-01-27  Geir H:  NHO's årskonferanse

01-01-29   Christian Rafn: Men program/Trainee program

01-01-30  Kjell Salbu: Europafokus   !! Overstyrt i starten, gen. noe høyt nivå.    

01-02-01   Mari og Ivar: Dikt (Anne Thomte) og musikk

01-02-05  Roy:  ill Mensoni  Kreativitet

01-02-07   Tom og Bjørn: Jazz arena m/ Karin Krogh

01-02-09  Anne Grete: Unge forskere, Ibsens Gjengangere

01-02-12  Christian Rafn: Tom Eide etikk Tobakkskaderådet

01-02-13  Anders og Nina:  Internett, TV, Garborg

01-02-14  Are Heden: Byråkratisering, fastlegeordning, tiltak for ungdom

01-02-15  Ivar og Mari:  Garborg/ Haugtussa

01-02-16    Andras: Klassisk time

01-02-17  Propaganda

01-02-21  Vik:  Bente Kahan

01-02-22   Tom:  Jazz arena  Jon Larsen

01-02-24  Geir H: Avfall resirkulering

01-02-26  Christian Rafn: Anna Benkø om meditasjon Øyvind Thorvaldsen om medarbeiderskap

01-02-28  Sigurd Bentsen: Tiltak for bedre skole Kjell Folkvord Dag Eriksen Einar Bjerkein

01-03-05  Roy Halvorsen: Om Den norske turistforeningen

01-03-10  Anne Grete:  Intervjuer m/ Maria (det irrasjonelle) ) og Turid (barneoppdragelse)  

01-03-13   Ivar & Mari: Olav Duun  m/ Otto Hageberg  

01-03-14  Are Heden: Yoga og meditasjon (AFB), miljøvern, ulv

01-03-19  Roy Halvorsen: Ole Gjems tad kommunikasjon etc.

01-03-21  Vik: Dyreetikk, Henri Bergsson  

01-03-22  Trond L: Sosialtjenesten i Akershus, kompetanseoppbygging

01-03-24   Geir Høibye: om filmen Jalla Jalla

01-03-26   Christian:  Dømmekraft

01-03-27  Anders og Nina: Gambia m/  Tor Hersoug

01-03-28  Sigurd Benzen: 1969 og flower power

01-03-30   Andras:  Klassisk time  Beethoven, Handel, Chopin 

01-04-02  Roy Halvorsen Christoffer Grøndahl

01-04-03    Ivar  Bob Dylan

01-04-04   Tom og Bjørn:  Jazz Arena Anders Aarum

01-04-05   Bernt Ringvoll: om det ville vesten  Syvertsen

01-04-06  Hol og Heimdal: Nødlanding

01-04-07  Anne Grete og Heidi:  Jon Fosse v/ Kai Johnsen, meditasjon v/ Erik (spenning/avspenning) og Vilde (eksamen), kom. kurs v/ Jan Henrik

01-04-08   Sigurd: Woodstock musical med 10. klasse ved Fløysbonn Skole Oppegård

01-04-18  Kjell Salbu: Europa-fokus m/ Jo Benkow

01-04-20  Vik: Intervju m/ Asbjørn Aarnes

01-04-23   Christian Rafn: Psykonalysen Kjell Von Krogh

01-04-25   Sigurd:  Tango

01-04-26   Trygve: Klassisk time

01-04-27   Andras:  Klassisk time  Sibelius, Prokofiev, Stravinsky

01-04-30  Are Heden: Naturfilosofi, Menneskerettigheter

01-05-07   Christian Rafn: Kjell Madsen Meditasjonens filosofi

01-05-08  Anders og Nina:  Yoga, helsearbeid og etikk, meditasjon som eksport (Gambia)

01-05-15  Mari og Ivar:  Marianne Bratteli, Rolf om sommerkurs 

01-05-19  Geir Filmcafe:  Elling, Traffic, Himalaya

01-05-21  Christian Rafn: Jan Kjetil Arnulf om helter

01-05-24   Trygve: Klassisk time Bach, Haydn, Debussy o.a.

01-05-25   Andras: Klassisk time  Tchaikovsky, Dvorak

01-05-30  Tom Eide Bjørn Stendahl: Jazz arena  Norsk jazzhisie I

01-06-02  Anne Grete: Telemedisin m/ Anders, Savnet fellesskap  Zygmunt Baun v/ Ole Nygaard, alternativ ferie m/ Erik S.

01-06-05  Mari og Ivar: Bok for barn, unge om Sigrid Undset, barneoppdragelse, meditasjon              

01-06-06  Are:  Nakkesleng

01-06-07   Bernt:  Frank Sinatra

01-06-16  Geir H: EU, søknader for nye medl.land

01-06-18  Christian Rafn: Om sommerkurs, Trygve Lie Gestalt, om røyking i hjemmet

01-06-19  Ut sommeren -01 Anders og Nina: Kostholdsundersøkelse, Acem i England (Folke)

01-06-20  Europa-fokus Kjell Salbu: Miljøpolitikk m/ forsker Agnete Dahl, MD.

01-06-21   Sigurd: fløytemaker Bodil Diesen

01-06-22   Andras: Klassisk time  Chopin, Rimsky-Korsakov, Faure

01-06-23  Anne Grete og Heidi: intervju m/ Sigrun (India)

01-06-25   Anne Grete: Diverse klipp (meditasjon, kom. og myter)

01-06-27  Tom og Bjørn: Jazz arena  Petter Vettre

01-07-04   Are Heden: Klassiske svisker (fiolin)

01-07-10  Anders og Nina  HIV/ AIDS, ny-rike, tobakk

01-07-17  Ivar: Sommersending m/ musikk,

01-07-18  Sigurd: Nordisk sommermusikk

01-07-24   Ivar og Mari: Musikk, yoga og meditasjon

01-07-25   Tom og Bjørn: Norsk jazz-hisie 1940 -1950

01-07-27   Andras:  Klassisk time

01-08-06  Roy Halvorsen: Berit Øhn Kurs personlighetsutvikling,- ledelse

01-08-07  Mari: Musikk diverse

01-08-18  Geir Høibye: Boligpolitikk

01-08-21  Nina og Anders: Acem internasjonalisering, kreftbehandling, forebyggende tiltak mot røyking

01-08-22   Tom og Bjørn: Jazz-arena Molde og Oslo 2001

01-08-27  Christian Rafn: Meditasjon Rolf Brandrud/Valg 01  Dørum - Lae

01-08-28   Anne Grete og Heidi:  Irrasjonalitet

01-08-31    Andras:  Klassisk time  Rotiske stemninger

01-09-04  Ivar og Mari: Bedriftskurs og meditasjon

01-09-05  Anne Grete og Heidi: Kina m/ Halvor

01-09-06  Fridtjof:  Bob Dylan m/Steinar Dahle

01-09-08   Roy  Sigrun: og Magne Acem meditasjon

01-09-10  Anders Nesvold/Nina Smebye: Musikk

01-09-11  Magne Haug: om Terror i USA + Valg.

01-09-15  Roy Halvorsen: Halvor Eifring Konfusianisme etc og meditasjon

01-09-17  Christian Rafn: Meditasjon, Skole (Roar Arntzen)

 01-09-18  Ivar/Mari: Yoga for gravide + Gjest Bårdsen

01-09-19   Tom og Bjørn Jazz arena Norsk jazz på 50-tallet

01-09-22  Geir Høibye: Miljøvern

01-09-25  Kjell Salbu Europa-fokus

01-09-26  Sigurd: USA top 365 melodier  20.århundre

01-09-28   Andras:  Klassisk time  Uspesif.

01-09-29   Magne Haug:  musikk

01-10-02  Nina og Ingjerd: Narko, okkupasjhisie og barbering

01-10-04   Sigurd:  Elvis , Arne Metzner

01-10-10  20/11 Fridtjof: Ungdom og alkohol

01-10-13   Roy og Trond: Acem meditasjon m/ Maria og Morten W.

01-10-15   Christan Rafn: Henrik Syse Kristin Kolstad

01-10-17   Tom og Bjørn: Jazz arena  Knut Riisnæs

01-10-18   Trygve:  Klassisk time

01-10-20  Ivar og Mari:  Ole Brumm, Rikshospitalet

01-10-22  Anne Grete Hersough: Asia dokumentar

01-10-23  Anders og Nina: Acem i England, Naomi Klein, barneastma

01-10-24   Sigurd:  Blues m/ Arild Pedersen

01-10-25   Bernt Ringvold: Reise, Sør-amerika, Afrika

01-10-27   Roy/Trond: Inkvisisjonens psykologi

01-10-30  Mari og Ivar: vegetarmat, forelskelse og Rikshospitalet           

01-11-05  Chrstian Rafn: Bibbi Juell Ungdommens vilkår

01-11-07  Geir H: Kinokafe

01-11-08  Nina Smeby: Ingerd Oudnestad om Leonardo og bro hverdag/Skolerevy/ Terrorisme/Røyking 

01-11-13  Anders og Nina: Overgangsstudier, terrorisme, kontokort

01-11-14   Tom og Bjørn:  Jazz Arena  stein Ellingsen !! 60 min !!

01-11-16  Fridtjof: Alkohol- og narkotkaforebyggende arb.

01-11-17  Roy og Trond: Christoffer Niveanatt, radioteater      

01-11-19   Anne Grete Hersoug: Svein Løvås,Tom Eide, Ibsen Når vi døde våkner

01-11-21  Sigurd: Paul McCartney

01-11-24  Magne H: Odd Gisholdt, direktør BI Oslo !! 60 min !!

01-11-28  Kjell S. Europa-fokus Halfdan Hegtun !! 60 min !!

01-11-29  Mari og Ivar: Overgangsstudium og terrorfrykt

01-12-01   TrondLind: om Acem-meditasjonm

01-12-05   Tom og Bjørn: Jazz arena

01-12-06  Bernt: Filmmusikk

01-12-08  Geir og Per Arne: Jazz-cafe

01-12-10   Christian Rafn: Marit Jahren Det gode liv Evelin Lindtner om utmykelse

01-12-12  Fridtjof: og Steinar Dahle  Bob Dylan

01-12-13   Trygve: Klassisk time

01-12-15   Roy og Trond: Haugtussa med Carl Henrik