04-01-02   Andras: Klassisk time

04-01-03   Magne: Klosterliv i Norge i middelalderen og i dag m/ Elbjrg og sr. Else Britt Nilsen

04-01-06   Anne Grete: om moral

04-01-07   Jazzarena:   60-tallet   Bjrn - Tom

04-01-09   Anne: Grete om rus

04-01-12   Roy: og Halvor om følelser i østen og vesten

04-01-13  Nina og Anders: Rus og ryking

 04-01-17  Geir: Filmcafe

04-01-19  Roy: med Anne Lise Ryel Gen. sekr. Kreftforenngen

04-01-23   Andras: Klassisk time  Beethoven

04-01-27  Mari og Trond: Per T og Cathrine P om meditasjon

04-02-01   Anne Grete: Selvmordsforskning m/ Inga-Lill Ramberg

04-02-03   Anne Grete: Ørnulf Hodne om barndom i Norge

04-02-04   Tom & Bjrøn: Norsk jazz på 70-talletø

04-02-09   Roy Halvorsen: om Keiser og Gallileer del 2.

04-02-10  Mari og Trond:  H og Stian Oen om pensjreformen

04-02-16  Sigurd Bentsen og Arild: Musikk 1970 tall

04-02-17  Anne Grete: om vaksiner, glasurgenerasjonen og flelsenes psykologi

04-02-19  Geir H: Filmklubb

04-02-20   Andras: klassisk time

04-02-21   Magne: Nonneliv m/ Else Britt Nilsen

04-02-24  Nina og Anders: Glasurgenerasjonen og sidemål i skolen

04-02-25  Anne Tom: Mozart m/ Gunnar Så..her

04-03-02  Mari og Trond: Liv Ruud og Marte? om rusforebyggelse

04-03-03  Tidls Bjørn & Tom: Ung norsk jazz (2003)

04-03-08   Roy Halvorsen: Ole Gjems tad om tiden

04-03-15   Sigurd Bentsen Arild Pedersen: om Beatniks

04-03-16  Nina og Anders: Turid B-N om utvikling av moralsk-etisk bevissthet og Inger J Aas om Kirkens bymisjon SOS

04-03-20    Magne H: Geir Ovenskeid om fornuft og flelser

04-03-22   Christian Rafn: syk på arbeidet intervju med sjefen for Norsk Legeforening

04-03-23  Mari og Trond: Private barnehager med Birgit L og om Aline barnevernsenter

04-03-25   Sigurd Bentsen Arild: Dansemusikk

04-03-27   Geir: Filmklubb

04-04-13  Mari og Trond: Montessori-barnehager med Birgit og om kom-kurs med Wiggo S

04-04-14   Vik Roddvik: Forteljingas pedagogikk Johan Einar Bjerkem og Lis Karin Andersen

04-04-16    Andras Hidas: Klassisk time

04-04-17    Magne:  Musikk fra 50,60,70,80 & 90

04-04-19  Christian Rafn: Rykeloven og nytt dssenter

04-04-22   Sigurd og Arild: Blues og "blues-shouters"

04-04-28   Tom: om Thelonius Monk

04-05-04   Trond: Tibet

04-05-08   Geir: Filmklubb

04-05-09    Anne Thomte: Han het ikke Mozart

04-05-11   Anne Grete: om vold og alternativer til vold

04-05-18  Nina & Anders: Meditasjon og stress, Bibbi og Erik S

04-05-25  Mari og Trond: Eirik J om rastlshet, Lars Grnseth om røykeloven

04-06-03   Bernt Ringvold: reisehåndbøker, butikksjef Nomaden

04-06-08  Nina og Anders: sosiale ulikheter og kosthold, transseksualisme

04-06-11   Andras: Klassisk time 

04-06-12   Magne Haug: om pensjoner  Hersoug

04-06-14  Christian Rafn: om stress og stress mestring

04-06-15   Mari og Trond: Halvor Eifring om følelser

04-06-23  Tom og Bjørn: Sommer 2004 Jazz-arena Kongsberg, Molde og Oslo

04-07-03  Geir: Filmklubb

04-07-06   Mari og Trond: Jon Høiland om rasjonalitet, Turid B-N om følelser

04-07-09   Andras Klassisk time

04-07-21    Sigurd og Aril:d Uvanlige artister på kjente melodier

04-08-12    Sigurd og Arild: Uvanlige artister på kjente melodier

04-08-13  Christian Rafn: om sysselsetting

04-08-16  Roy Halvorsen: og Morten W om stress og kurs

04-08-23  Roy Halvorsen: og Erik Solberg om stressmestring

04-08-24   Anne Grete: Eirik Jensen og Turid B-N om følelser

04-08-26   Anne Grete: Erik Solberg og Svend D om hjernefunksjoner og stress

04-08-30   Roy Halvorsen: Øystein Dahle Bærekraftig utvikling

04-08-31  Nina: med Petter Steffensen: Jazzmusikk

04-09-06  Roy Halvorsen: High tec & High touch Rolf Brandrud

04-09-07  Mari og Trond: Kirsten Røhne om tuberkulose og Ole N om meditasjon

04-09-11  Magne Haug: om valg og kultur i USA

04-09-13   Roy Halvorsen: Maria g.tad om kvinneroller

04-09-15   Tom & Bjørn: Jazz-arena Håvard Wiik

04-09-16   Sigurd: Den nest meste musikken

04-09-18  Geir: Filmklubb, Uno, Farenheit 911, Dårlig oppdragelse

04-09-27   Christian Rafn: Gjøsta Thommessen om konliktløsing

04-09-28  Trond: Erling Lae om økonomi i kommunen, Kirsten Dickn om musikkpedagogikk

04-10-01  Andras: Musikk jeg hørte på jobben idag

04-10-02  (tekniske problemer) Magne H. og Nina Prestegård, Musikkprogram

04-10-07   Sigurd: Sangbrødra og søstre

04-10-11  Roy Halvorsen: Ole Gjems-tad

04-10-12  Nina og Anders: dopingtelefonen 1 år og personlighet og stress

04-10-13   Tom & Bjørn: Jazz-arena Trad-jazz

04-10-14   Bernt R: Sydhavet med Terje Dahl

04-10-23  Geir Høibye: Filmkafe

04-10-25   Christian Rafn: om helseforsikring

04-10-29   Andras: The Art of the Oboe med utdrag fra Dyade om Tiden

04-11-04   Sigurd: musikk, søsken

04-11-09   Mari og Trond: Turid B-N om forelskelse og O Nyg om meditasjon (reprise)

04-11-10   Tom og Bjørn: Jazz-arena Petter Wettre Hallmark Moments

04-11-11  Mari og Trond: Intervju med Ole G-O om tid

04-11-20  Geir Høibye: Filmkafe

04-11-22   Christian Rafn: om kreft.

04-11-30   Mari og Trond: OBu om terror og masseødeleggelsesvåpen samt Henning G om yoga.

04-12-01   Tom og Bjørn: Jazz-arena Hilde Hefte

04-12-07  Bernt: Intervju med Carl Emil Petersen om reiser

04-12-09  Tidløes Sigurd: Temamusikk,

04-12-11  Geir Høibye: Film studio

04-12-14  Nina og Anders: Maria G O om Telenorprosjektet og Jon Rogstad om diskriminering

04-12-17   Andras: & Benjamin Klassisk time

04-12-18  Magne Haug: og Arne Berggren boka Advent

04-12-20  Christian Rafn: Plan Norge, Amnesty

04-12-21  Mari & Trond: Reidar Hole om Metadonbehandling og intervju med somaliere

04-12-30  Sigurd:  Julemusikk: