06-01-10   Nina Smeby: Forening for fangers pårørende, Bibbi Juel om yoga

06-01-12   Sigurd og Arild: Drømmemusikk

06-01-16   Christian Rafn: Egoisme Altroisme Rolv Blakar Arild Ombø Hilde Nafstad (NB! Starter etter 45 sek)

06-01-17  Trond: Wyller barn i barnehage, Bente Runden Bærum Kommune

06-01-19   Bernt: Tom Syvertsen om John Wayne

06-01-25  Mari: Organdonasjon og hjertesykdom

06-02-08   Tom og Bjørn: Jazz-arena m/ Petter Wettre

06-02-09  Arild og Sigurd: Vannmusikk

06-02-11   Magne: Intervju med Svend D om hjerneforskning

06-02-13   Christian Rafn: om mobbing på arbeidsplassen Anne Fugletveit

06-02-15  Trond L-P: Ivar Lødemel og Christian Rafn om  fattigdom og arbeidsliv

06-02-17   Andras: Klassisk time

06-02-18  Anne Marie, d, Geir og Per: Filmstudio

06-02-22  Tom og Bjørn: Jazz

06-03-07  Nina: intervju gode bakterier, revykavalkade, spillteori

06-03-08   Tom & Bjørn: Jazz-arena, Erik Amundsen v/ Erling Wicklund

06-03-09  Arild og Sigurd: meditasjmusikk

06-03-13   Chr R: intervju med direktør for CICERO om klimaproblemer

06-03-15   Trond Lind Petersen: Om flykninger i Burma Camilla Buzzi, om krisesentre v/ Tone Gilje

06-03-19  Anne Marie, d, Geir og Folke: Filmstudio

06-03-28   Tom og Bjørn:  Jazz-arena Hans Mathisen Quiet Songs

06-03-29   Mari: Øyvind stress, Halvor Lyd og Ulyd

06-03-31   Andras: Klassisk time, fra norges musikkhisie   (åpning redigert)

06-04-06  Sigurd/Arild: meditasjmusikk      

06-04-10   CHristian Rafn: Dag Andersen Det femte trinn 

06-04-25  Trond: Barnevern/innvandrere 

06-04-28   Andras Hidas: Klassisk time

06-05-03  sept06 Ny plate 2006 Tom og Bjørn Jazz-arena The Source m/ Øyvind Brække

06-05-04   Sigurd og Arild: tema "Little"

06-05-09  Christian: m/Fougner.

06-05-10  Trond: Intervju med Gunnar Stavnes og Bjarne Ødegård om bydelsutvikling

06-05-12   Andras: og Benjamin Klassisk time

06-05-30  Nina:  Kvinners følelsesmessige liv etter ufrivillig abort, spontanabort   Anne Nordal Broen/ Drepende fakta om røyk, Stein Emil Vollset

06-06-01   Sigurd og Arild: Musikk knyttet til navnet Bob

06-06-03  Anne Marie, Geir og Per: Filmstudio

06-06-07  Trond: Tannhelse og offentlig forvaltning m/

06-06-12  Christian Rafn: Lerret Lyd og Ledighet Eva Skaar og Marianne Bratteli

06-06-19  Christian Rafn: Acem 40 år Rolf Brandrud

06-06-29   Arild: Blues

06-07-05   Jazzarena Bjørn: m/ Erlend Skomsvoll

06-08-17  Sigurd: m/Carl Henrik om Acem Radio mm

06-08-18   Andras: Klassisk time

06-08-24  Trond: Intervju med Rune Belsvik  "Rune.out"   

06-08-28   Christian Rafn: Den meditatve hjerne   Som 06-08-24, henvisningen til møtet 28/9 redigeres vekk

06-08-31   Sigurd

06-09-01  Trond: og  Hersough, Acems Hisie En ny versjon er laget som er , den har fått datoen  06-10-30

06-09-21    Sigurd og Arild:

06-09-25  Christian Rafn: Operasjon dagsverk/internasjonal bachelor

06-09-29   Andras: Klassisk time Dans i klassisk musikk

06-10-13  Trond: Oslobusjett 2007 v/ Erling Lae og Bjarne Ødegård     (Frogner) ****** NB denne sendingen er ødelagt slik at den varer bare    en halv ime

06-10-18   Sigurd Bentsen Arild: Musikk og farger

06-10-21  GeirH, d, Folke: Filmstudio

06-10-23   Christian Rafn: om vann og 100 års mål

06-10-30    Trond: og  H, Acems Historie redigert versjon av 06-09-01

06-11-02  Sigurd: med Sverre Thorstensen,

06-11-07  Nina+Anders: Christopher G, Camfer, Keisersnitt. forfatterseminar,

06-11-08  Samme sending som 06-11-07  ovenfor med referanse til forfatterseminar fjernet   Jingle: info-05-06

06-11-14   Bernt: med Kari Iversen: Afrika som reisemål

06-11-16  Sigurd og Arild: Musikk relatert til transport

06-11-18  Geir, d, Folke, Per, Lillann: Filmstudio

06-11-20  Christian Rafn: Integrering av ikke-etniske nordmenn

06-11-29   Trond-Lind: Sykehjem og Grorud

06-12-01   Andras: med Erik Satie klassisk time

06-12-05   Anders Nesvold Nina Smebye: Rasjonell antibiotikabruk Forskning på

06-12-12  Geir Høibye: filmstudio

06-12-14  Arild og Sigurd: Musikk relatert til arbeid meditasjon Voice of Tibet

06-12-18   Christian Rafn: Om uhjelp og Norad