10-01-14   Trond: Sahara Christoffer

10-01-21   Christian Rafn: Energikrise Håvard Lundberg Belona og Jo Gjessing IFI

10-01-26   Mari Larsen Nina Smebye: om drøm og drømmekurs, om helter i film Per Tonstad

10-02-04   Arild og Sigurd: Norske bluesartister

10-02-05   Andras: Klassisk time Norsk musikkhisie

10-02-07  Eldbjørg: intervju med bjørn, samtale med Magne (H) om  Åslaug Hagas ro I de innerste sirkler

10-02-10  Mari Larsen Folke Gravklev Per Ttad: om krenkelse på film. Mette Rodin om Kvinner og hjertesykdom 

10-02-14  Trond Lind Petersen:  Halvor Eifring og den tibetanske tragedien  

10-03-04  Sigurd B: med Lars Dybvik og Pær Basset i studio. Nye plateutgivelser

10-03-06  Birgit og Eldbjørg: Pater Arnfinn Harang og Lilly og Willy Trampe fra Chile

10-03-10   Mari Larsen Nina Smebye: Per Ttad Folke Gravklev om drøm i film, Bibbi Juul om Yoga 

10-03-21   Eldbjørg og Birgit: Hisiefaget og forkunnskapene & Intervju med bjørn

10-04-09   Andras: Litt fra blokkfløytas gullalder + Strauss +  Saint-Saens + Ravel + Grieg 

10-04-10  Eldbjørg og Birgit: m. Eli Bjørklid Norsk landbruk fra middelalder til i dag 

10-04-15   Arild og Sigurd: Musikk med tilknytning til New York 

10-04-28   Mari Larsen Nina Smebye: Vivebe V om verdt å vite om veg. mat Folke Gravklev om film fra Søramerika

10-05-02  Eldbjørg og Birigt: Svend om hjerneforskning og personlighet, Vilde om hjerneforskning og tilknytning/ barnehagestart (opptak dag)

10-05-26  Larsen Nina Smebye: Bok, Tålmodighetens stein Chr. Grøndahl, Folke Gravklev om TV serier

10-06-03  Arild og Sigurd: Tangentspillende damer

10-06-04  Andras: Klassisk time Britten, Tsjaikovskij, Schun, Elgar, Debussy, Schubert 

10-06-18  Bernt: Reisemagasinet Vandring i Europa m. Lise Foss

10-08-17  Trond: Maria  om meditasjon

10-08-20  Andras: Kremstykker fra musikkhisien

10-08-26  Arild og Sigurd: Countrymusikk 

10-08-30  Trond L P: Carl Christian Blich om Oslo Legevakt 

10-09-05  Eldbjørg og Birgit: Meditasjontervju (telefon) m. Katrine Pedersen og Arne Heimdal Acem på Facebook & kommunikasjkurs (opptak dag 04.) 

10-09-14  Roy H: Halvor Eifring om meditasjformer

10-09-20  Roy H: Svend Davanger om hjerneforskning

10-09-22  Sigurd: Alf Gustavsen om jernbane

10-09-27  Roy H: Rolf Brandrud om livet og livstema

10-10-01  Andras: Klassisk time Grieg, Schun, Sain-Saens, Debussy, Rachinov, Rossini, Mozart, Italian, Tchaikovsky, Haydn, Bach

10-10-03  Eldbjørg og Birgit: Vilde og Eldbjørg om Acem-meditasjon 

10-10-05  Nina/Mari: Vik om flerkurturelt samfunn Halvor om meditasjforskning på Halvorsbøle  

10-10-17  Eldbjørg og Birgi:t Acapella og meditasjon m/ Christian (U.)

10-10-21  Arild og sigurd: Yesterday

10-10-22  Andras: Klassisk time

10-10-27  Christian Rafn:  O-G-O om medtiasjon

10-11-06  Eldbjørg: Verdt å vite om vegetarmat m/ Vibeke, NOKAS m. Christoffer 

10-11-09  Nina og Mari: om maktkamp på film (Folke) og om for tidlig fødte barn

10-11-11  Arild og Sigurd: Franske sanger

10-11-18  Bernt med Øyvind Handberg og Andreas Doppelmeyr om sykkeltur Nordlapp, Sør-Afrika

10-11-19  Andras: Bach, Bartok, Mendelsohn, Sc..tz og Mozart

10-11-20  Eldbjørg og Birgit: Fotografering & Acemmeditasjon m. Anna v. Sydow B., Et anderledes Europa, den politiske bondebevegelse i Europa m, Kjell Dahle

10-11-24 Christian Rafn: Om a-meditasjon og oppmerksomhetstrening Maria g-O og Michael de Vibe

10-12-09  Arild og Sigurd: String music 

10-12-11  Eldbjørg og Birgit: Ellen G. om meditasjon, Svend om hjerneforskning (opptak)

10-12-22  Christian Rafn: Notto Telle om kristendom og religion