11-01-04  Roy Halvorsen: Morten Wærsted om stress

11-01-12  Trond L Petersen: Maria g-o om meditasjon og terapi

11-01-14  Andras: Klassisk time Gitarklassikere & Monteverdi

11-01-15  Eldbjørg: Ole og Magne om pensjonsaken mot Stangeland og Tallerås, Are om Acem

11-01-17  Roy Halvorsen: Svend Davanger, Vilde Håkensen om hjerneforskning

11-02-12  Eldbjørg og Birgit: Montessori m. Madelena Ulrich (opptak)

11-02-15  Roy + Anne T:   Yoga 

11-02-17  Sigurd: Marsjer (Datospesifikk informasjon er fjernet fra fila)

11-02-24  Nina og Mari: Bibbi J om barns selvfølelse og Jarle Heit om kvinner og hjertesykdommer

11-03-01  Roy + Rolf: Visi 2017

11-03-04  Andras Klassisk time: Vivaldi, Scarlatti, Brahms & Mozart

11-03-08  Roy Halvorsen: Halvor Eifring om minfullness meditasjon

11-03-10  Sigurd og Arild: Musikaler

11-03-24  Mari med Folke og Per: Filmer med reiser som tema

11-04-02  Eldbjørg, Birgit og Magne: Henning Bergsvåg/ Lyrikk og meditasjon, Bjørn Møller/ Demens og personlighet

11-04-07  Sigurd og Arild: Musikk fra filmer med dans som tema

11-05-21 Eldbjørg og Magne: Rabindranath Tagore v/ Dag Hol & intervju Dag 

11-06-03  Andras: Klassisk time Peterson Berger, Vivaldi, Mozart, Tshaikovskij, Delibes, Satie/Debussy

11-06-09  Sigurd og Arild: De nye sinatraer

11-06-27  Trond Lind:  Carl Christian Blick, Børge Ingvaldsen, Kristin Borg

11-08-17  Trond Lind: Livshisier, John Høyland og Dag Jenssen

11-09-01  Arild og Sigurd: Hese røster

11-09-17  Eldbjørg: 22.07 m/ Are, 22.07 og innvandrere m/ Walid al Kubeisi  

11-09-22  Arild og Sigurd: musikalske hisier

11-09-28  Trond: med Morten W om Acem meditasjon

11-10-07  Trond: Budsjettforslag Winje, Rødberg Larsen, Pedersen

11-10-15  Eldbjørg og Birgit: Thomas Transtrømer m/ Helena. Christian R, meditasjportrett. 

11-10-16  Eldbjørg og Birgit: 22.07 m/ Are. Petter Halvorsen, meditasjportrett.

11-10-17  Mari og Nina: Anners Lerdal om "Læring og mestring" og fra NHO om NOX

11-10-20  Sigurd og Arild: Veier i musikken (Musikk som har med veier å gjøre)

11-11-06  Trond: Livshisier m/ Rolf

11-11-12  Eldbjørg og Birgit: Norvegr - Norges hisie, Dansketiden m/ Magne Njåstad.  Atle W. meditasjportrett

11-11-21  Chr. Rafn: Thale Lindstad Anna Benkø om Acem Meditasjon /dagsdikt 

11-11-25  Andras: Klassisk time Chopin

11-12-03  Eldbjørg og Christian: Dag Jensen om Dyade om nsroller og Are Holen om Breivik og diagnoser 

11-12-06  Nina og Mari: Film "A Dangerous Method", og intervju med Roddvik om hans bok om flerkulturelle arbeidsplasser

11-12-08  Sigurd og Arild: Veier i musikken

11-12-18  Eldbjørg og Birgit: Meditasjportrett m/ Folke, Galskapens Hisie/ diagnoser m/ Svein Atle Skålevåg  Opptak dag 17.