14-01-02   Roy: Morten wærsted, stressmestring

14-02-03   Roy: Halvor Eifring om meditasjon

14-02-06   Sigurd og Arild Rockn Roll

14-02-10   Roy: Turid Berg Nielsen om barnepsykologi

14-03-05   Cristian Rafn: Poet Per Larsen,Nils Christian Geelmeyden og Bente Thorsen om oppdrettslaks

14-03-25   Sigurd Benzen og Bjørn Stendal: Jazz og Norsk Svensk forbrødring

14-05-01  Christian Rafn: Kjøttfrie dager med Hege Ulstein, Hurdal Økolandsby med Siemen Torp

14-05-14  Sigurd Benzen; Norsk Jazz med Live Maria Roggen

14-06-03  Sigurd Benzen: Jazz med Bjørn og Kristoffer Kompen

13-06-23  Bernt Ringvold: Det ville vesten med Tom Syverse: ”med indianernes øyne”

14-07-14  Christian Rafn: Angstens røtter, eksistensiell forståelse og mestring. Grete Nordhelle og Saki

14-10-28 Sigurd Benzen: Organist Khristoffer Myhre Eng og orgelmusikk.

14-11-01  Eldbjørg Haug: Jon Gunnar Jørgensen, Islandssagaer

14-12-15  Sigurd Benzen: Jazz av espen Ruud

14-12-17  Roy Halvorsen: Svend Davanger og hjernen

 

siste uregistrerte sendinger  Full liste over alle sendingene kommer opp.