18-02-22 Halvor intervjuer Jonas Meyer om meditasjon, Acem ung og Søren Kirkegaard

18-02-23 Halvor intervjuer 3 x CAV om meditasjon, Yong Retreat og kommunikasjonskurs

18-02-27 Halvor intervjuer Borghild Glosimot og Anne Thomte om yoga

18-03-22 Morten H. Intervjuer Rebecka ang ungdom, grunder og ledelse

18-06-14 Tidsskifte - Geir Lundestad

18-06-15 rolf Tidsskifte - Terje Tvedt

18-09-26 rolf Tidsskifte - Kaj Skagen

18-09-30 Christian Rafn Ole Gjems-Onstad og Merete Lund om Dyade

18-10-25 Rolf Brandrud og Turid B-N om Jordan Petersen

18-12-12 Christian Rafn Are Holen om Yoga og meditasjon (Engelsk)

18-12-13 Christian Rafn Lindis Hurum Leger uten grenser